در میان انفجار DeFi حجم تجمعی Uniswapبه 100 میلیارد دلار رسید

در میان انفجار DeFi حجم تجمعی Uniswapبه 100 میلیارد دلار رسید. بر اساس داده های Dune Analytics ، حجم معاملات تجمعی Uniswap به 101.5 میلیارد دلار رسیده است. معاملات غیرمتمرکز Uniswap روز دوشنبه به یک مرحله بزرگ جدید رسید ، زیرا حجم معاملات تجمعی آن در پی رونق بازارهای مالی غیرمتمرکز از 100 میلیارد دلار عبور کرد. هیدن آدامز ، مدیر عامل شرکت Uniswap ، طی توییتی که در روز دوشنبه منتشر شد ، اعلام کرد که این اولین پلتفرم معاملات غیر متمرکز است که به بیش از 100 میلیارد دلار حجم معامله رسیده است. ب...
Read More