مقامات نروژی از کاربران رمزنگاری می خواهند که درآمد خود را به طور دقیق اعلام کنند

مقامات نروژی از کاربران رمزنگاری می خواهند که درآمد خود را به طور دقیق اعلام کنند ماریوس یوهانسن گفت: "تجربه ما این است که اکثر مردم از همه قوانین و مقررات پیروی می کنند و ما به کسانی که در این صنعت سرمایه گذاری می کنند کمک خواهیم کرد تا این کار را به درستی انجام دهند". اداره مالیات نروژ برای ثبت اظهارنامه مالیاتی پیش از مهلت 30 آوریل ، به سرمایه گذاران هشدار داد. طبق اطلاعیه روز چهارشنبه اداره مالیات نروژ ، این آژانس دولتی به همه مودیان مالیاتی که در سال 2020 در این فضا معامله کرده اند(خ...
Read More