مدیر عامل BBVA می گوید : دلیل تقاضا برای یوروی دیجیتال هنوز مشخص نیست

مدیر عامل BBVA می گوید : دلیل تقاضا برای یوروی دیجیتال هنوز مشخص نیست یک مدیر اجرایی تیم مقررات دیجیتال BBVA گفت: بانک مرکزی اروپا باید به همکاری عمومی- خصوصی درر صدور یورو دیجیتال متکی باشد. یک مدیر سازمان بزرگ اسپانیایی بانکو بیلبائو ویزایا آرژانتاریا (BBVA) نگرانی ها و سولاتی که در مورد یورو دیجیتال و تقاضای مشتریان مطرح شده است را اطلاع رسانی کرد و خواستار مطالعه در خصوص آن ها شد. پابلو اوربیولا از تیم مقررات دیجیتال BBVA از مقامات مالی اروپا خواسته است تا در خصوص صدور ارز دیجیتال ب...
Read More