آیا پوند دیجیتال می تواند جایگاه مرکز مالی لندن را پس از برگزیت بازپس بگیرد؟

آیا پوند دیجیتال می تواند جایگاه مرکز مالی لندن را پس از برگزیت بازپس بگیرد؟ آیا یک پوند دیجیتال می تواند رشد انگلیس پس از برگزیت را تسریع کند و جایگاه لندن را به عنوان قطب مالی اروپا بازپس گیرد؟ یک اندیشکده مالی اظهار داشت که انگلیس برای تقویت وضعیت لندن به عنوان یک مرکز تجارت جهانی ، باید پوند دیجیتال را اتخاذ کند. پیش از این لندن ، مرکز ثقل بخش مالی اروپا ، با پایان یافتن ماجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ، در پایان سال 2020 بسیاری از نفوذ خود را از دست داد. اکنون وزارت دارایی انگل...
Read More