کمیشنر میامی می خواهد به ساکنان این شهرستان اجازه دهد که مالیات های خود را به وسیله بیت کوین پرداخت کنند

کمیشنر میامی می خواهد به ساکنان این شهرستان اجازه دهد که مالیات های خود را به وسیله بیت کوین پرداخت کنند براساس قطعنامه جدید ، یک گروه ویژه برای مطالعه ارزهای رمزنگاری شده در مدیریت دولتی شهرستان میامی ایجاد خواهد شد. یکی از اعضای کمیسیون شهرستان در حال پشتیبانی از قطعنامه جدیدی است که به ساکنان اجازه می دهد از ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین برای پرداخت مالیات استفاده کنند. طبق سندی که روز پنجشنبه توسط میامی نیوز تایمز منتشر شد ، کوهن هیگینز ، کمیشنر شهرستان ، مصوبه ای را به کمیته زیر...
Read More