بانک مرکزی کره معاملات رمزنگاری را رصد خواهد کرد

بانک مرکزی کره معاملات رمزنگاری را رصد خواهد کرد بانک مرکزی کره آخرین نهادی است که به دنبال نظارت بر معاملات رمزنگاری در کشور است. گزارش ها نشان می دهند که بانک مرکزی کره از طریق فرآیند ایجاد حساب بانکی با هویت واقعی فرد ، قصد نظارت بر معاملات رمزنگاری را دارد. براساس گزارش روز پنجشنبه کره هرالد ، بانک مرکزی کره براساس ماده 87 قانون به دنبال اقتدار در این کشور است. در بیانیه این بانک این چنین آمده است: "ما قصد داریم از اختیارات قانونی خود برای درخواست ارسال سند از موسسات مالی برای نظارت...
Read More