صرافي جميني قصد دارد تا با همكاري شركت مستركارد ، كارت هاي اعتباري مبتني بر ارزهاي ديجيتال خود را راه اندازي كند

صرافي جميني قصد دارد تا با همكاري شركت مستركارد ، كارت هاي اعتباري مبتني بر ارزهاي ديجيتال خود را راه اندازي كند اين صرافي براي كاربران داراي كارت اعتباري ، تا سقف 3 درصد پاداش در قالب ارزهاي رمزنگاري شده در نظر گرفته است. جميني ، صرافی رمزنگاري مستقر در نيويورك ، روز سه شنبه اعلام کرد که به دنبال انتشار کارت اعتباری مختص خود است. همچنين اعلام كرد كه كاربران آن مي توانند در ازاي انجام معاملات خود در اين بستر ، اين كارت اعتباري را دريافت كنند. اين كارت اعتباري تا سقف 3 درصد از هزينه كاربران ر...
Read More