بانک مرکزی اروپا نتایج مشاوره عمومی یورو دیجیتال را منتشر کرد

بانک مرکزی اروپا نتایج مشاوره عمومی یورو دیجیتال را منتشر کرد نتایج بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که نگرانی های زیادی در خصوص حریم خصوصی وجود دارد. بانک مرکزی اروپا با توجه به نزدیک بودن زمان تصمیم گیری در مورد مطالعه رسمی صدور یورو دیجیتال ، نتایج مشاوره عمومی را منتشر کرد. براساس اطلاعیه روز چهارشنبه ، بانک مرکزی اروپا در زمینه مشارکت در مشاوره های عمومی با کسب 8200 پاسخ ، یک رکورد شخصی را به ثبت رسانده است. از کل پاسخ ها ، 47 درصد از آلمان بوده است ، همچنین مقدار قابل توجهی نیز از ای...
Read More