تهدید توخالی ترامپ درباره بیت‌کوین

بیت کوین هفته آرام دیگری را پشت سر گذاشت، با وجود نظرات مخالف بعضی از دولت‌مردان ایالات متحده نسبت به بی‌ارزش بودن بیت‌کوین در نظر سنجی های شکل گرفته اکثر سرمایه گذاران نسبت به وزورد به حوزه بیت‌کوین در آینده نزدیک تمایل نشان داده اند و ۴۷٪ از آنها اعلام کردند که به این بازار بیشتر از بانک های بزرگ اعتماد دارند. اما سرمایه گذاران سنتی همچون جیم راجرز معتقدند که دولت ها هرگز اجازه نمیدهند که رمز ارز‌ها نجات پیدا کنند و در نتیجه ارزش بیت‌کوین در آینده به صفر خواهد رسید. آیا ترامپ می‌تواند ...
Read More