بنیانگذار سافت بانک گفت: با این که نمی توان بیت کوین را نادیده گرفت ، اما هنوز در مورد آن مطمئن نیستم

بنیانگذار سافت بانک گفت: با این که نمی توان بیت کوین را نادیده گرفت ، اما هنوز در مورد آن مطمئن نیستم ماسایوشی سون از سافت بانک محبوبیت بیت کوین را با الماس و اوراق قرضه مقایسه می کند ، اما هنوز در مورد آن مردد است. تسلا با اعلام عدم ارائه خدمات مبتنی بر بیت کوین ممکن است باعث ایجاد یک رقابت در شرکت ها برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده شود ، اما با این حال سافت بانک هنوز ترجیح می دهد رویکرد محتاط تری داشته باشد. مدیرعامل سافت بانک ، ماسایوشی سون ، در کنفرانس خبری اخیر اظهار داشت که ه...
Read More