بلاکچین موجب افزایش عمده سرعت تجارت ریلی چین – اروپا شده است

بلاکچین موجب افزایش عمده سرعت تجارت ریلی چین - اروپا شده است به دنبال راه اندازی سیستم بلاکچین جدید در بندر بزرگ ریلی چین ، بارهای ریلی از چین به اروپا اکنون به جای ماه ها تنها در چند روز تحویل می شوند. به نقل از روزنامه چيني Daily People Online ، مسیر تجارت ریلی چین - اروپا به دلیل استفاده از فناوری بلاکچین ، افزايش سرعت چشمگيري داشته است. بنابر بر اطلاعيه ، بندر راه آهن بین المللی چنگدو در استان سیچوان با سیستم عامل Sino-Europe Trade Link 2.0 توسط بانک صنعتی و بازرگانی چین مجهز شده است....
Read More