رابین هود مدیر عامل جدید خود را معرفی کرد

رابین هود مدیر عامل جدید خود را معرفی کرد به دنبال گسترش قابل توجه معاملات رمزنگاری ، این شرکت مدیرعامل جدیدی برای کنترل و نظارت بر فعالیت های رمزنگاری خود منصوب کرد. پلتفرم معاملاتی رابین هود ، کریستین براون را به عنوان مدیر عامل بخش رمزنگاری خود منصوب کرد. این شرکت روز پنجشنبه در بیانیه ای در وب سایت خود این انتصاب را اعلام کرد. براون که معاون فعلی مدیر عملیات رابین هود است ، اکنون پس از انتصاب بر فعالیت های رمزنگاری رابین هود نیز نظارت خواهد کرد. براون در خصوص تغییر فضای فعالیت خود ...
Read More