بانک مركزي کانادا هنوز هیچ دليل محكمي براي صدور دلار ديجيتال نمي بيند.

بانک مركزي کانادا هنوز هیچ دليل محكمي براي صدور دلار ديجيتال نمي بيند. در بحبوحه رقابت جهانی براي صدور ارزديجيتال ملي ، بانک مرکزی کانادا اظهار داشت كه در حال حاضر ، دليل قانع كننده اي برای انتشار دلار ديجيتال وجود ندارد. بانک مركزي کانادا در حال حاضر دلیل محکمی برای صدور دلار ديجيتال نمی بیند. به گزارش رویترز ، تیموتی لین ، معاون فرماندار بانک مركزي کانادا و رئیس تحقیقات بخش فين تك و رمزنگاری بانک ، روز چهارشنبه در مورد مسائل مرتبط با صدور ارزديجيتال ملي صحبت هايي منتشر كرده است. ب...
Read More

آیا پوند دیجیتال می تواند جایگاه مرکز مالی لندن را پس از برگزیت بازپس بگیرد؟

آیا پوند دیجیتال می تواند جایگاه مرکز مالی لندن را پس از برگزیت بازپس بگیرد؟ آیا یک پوند دیجیتال می تواند رشد انگلیس پس از برگزیت را تسریع کند و جایگاه لندن را به عنوان قطب مالی اروپا بازپس گیرد؟ یک اندیشکده مالی اظهار داشت که انگلیس برای تقویت وضعیت لندن به عنوان یک مرکز تجارت جهانی ، باید پوند دیجیتال را اتخاذ کند. پیش از این لندن ، مرکز ثقل بخش مالی اروپا ، با پایان یافتن ماجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ، در پایان سال 2020 بسیاری از نفوذ خود را از دست داد. اکنون وزارت دارایی انگل...
Read More