بانک مركزي کانادا هنوز هیچ دليل محكمي براي صدور دلار ديجيتال نمي بيند.

بانک مركزي کانادا هنوز هیچ دليل محكمي براي صدور دلار ديجيتال نمي بيند. در بحبوحه رقابت جهانی براي صدور ارزديجيتال ملي ، بانک مرکزی کانادا اظهار داشت كه در حال حاضر ، دليل قانع كننده اي برای انتشار دلار ديجيتال وجود ندارد. بانک مركزي کانادا در حال حاضر دلیل محکمی برای صدور دلار ديجيتال نمی بیند. به گزارش رویترز ، تیموتی لین ، معاون فرماندار بانک مركزي کانادا و رئیس تحقیقات بخش فين تك و رمزنگاری بانک ، روز چهارشنبه در مورد مسائل مرتبط با صدور ارزديجيتال ملي صحبت هايي منتشر كرده است. ب...
Read More

Accenture و بنیاد دلار دیجیتال ، ارزدیجیتال ملی ایالات متحده را آزمایش خواهند کرد

Accenture و بنیاد دلار دیجیتال ، ارزدیجیتال ملی ایالات متحده را آزمایش خواهند کرد پنج برنامه آزمایشی در ایالات متحده ، داده های مربوط به دلار دیجیتال را در 12 ماه آینده جمع آوری خواهند کرد. شرکتAccenture با بنیاد دلار دیجیتال برای انجام آزمایش های ارز دیجیتال ملی ایالات متحده همکاری کرده است. روز دوشنبه ، 3 مه اعلام شد ، پروژه دلار دیجیتال که تازه تاسیس شده است ، طی 12 ماه آینده پنج برنامه آزمایشی را اجرا خواهد کرد. هدف این پروژه تولید اطلاعات برای آگاهی دادن به سیاست گذاران آمریکایی د...
Read More