اکنون بیش از 3000 دستگاه خودپرداز در پکن وجود دارد که توانایی این را دارند که یوان دیجیتال را به پول نقد تبدیل کنند.

اکنون بیش از 3000 دستگاه خودپرداز در پکن وجود دارد که توانایی این را دارند که یوان دیجیتال را به پول نقد تبدیل کنند. بانک کشاورزی چین پیش از این در ماه ژانویه استفاده از این خودپردازها و حمایت از آن ها را اعلام کرده بود. چین با استقرار این خودپردازها ، مسیر صدور و توسعه ارز دیجیتال مختص خود را به سرعت طی می کند. براساس داده های منتشر شده ، بانک های بزرگ چین نیز از این موضوع و اقدام به راه اندازی این خودپردازها حمایت کرده اند. خبرگزاری دولتی شینهوا در روز جمعه اعلام کرد که یوان دیجیتال – ارز...
Read More