ترکیه پرداخت های مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده را ممنوع می کند

ترکیه پرداخت های مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده را ممنوع می کند بانک مرکزی ترکیه همچنین ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی را از پرداخت پول فیات در ازای رمزنگاری برای مبادلات ارزهای رمزپایه منع کرده است. ممنوعیت جدید در ترکیه دارندگان رمزنگاری را از استفاده از دارایی های دیجیتال خود برای پرداخت منع می کند ، علاوه بر این ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی را از پرداخت پول فیات در ازای رمزنگاری برای مبادلات ارزهای رمزپایه منع کرده است. طبق اطلاعیه روز جمعه بانک مرکزی جمهوری ترکیه ، این...
Read More