بانک مرکزی تانزانیا ممکن است ممنوعیت رمزنگاری را با نظر رئیس جمهور لغو کند

بانک مرکزی تانزانیا ممکن است ممنوعیت رمزنگاری را با نظر رئیس جمهور لغو کند موضع مثبت رئیس جمهور سامیا سولوهو حسن در مورد رمزنگاری می تواند موجب لغو ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزنگاری شده توسط بانک مرکزی شود. گزارش ها نشان می دهند که بانک مرکزی تانزانیا به دنبال لغو ممنوعیت رمزنگاری در میان اظهارنظرهای مطلوب رئیس جمهور این کشور در خصوص این دارایی ها است. به گفته رویترز ، بانک مرکزی تانزانیا کار بر روی بخشنامه های دولت فدرال این کشور که می تواند لغو ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزنگاری شده مر...
Read More