رئیس بانک مركزي انگلیس در خصوص سرمایه گذاری در ارزهاي رمزنگاری شده هشدار داد

رئیس بانک مركزي انگلیس در خصوص سرمایه گذاری در ارزهاي رمزنگاری شده هشدار داد بانک مرکزی انگلیس هشدار داد كه افراد نسبت به خطرات مربوط به خرید ارزهای رمزپایه محتاط باشند. اندرو بیلی ، رئیس بانک مركزي انگلیس ، به افراد در مورد خطرات سرمايه گذاري در اين صنعت هشدار داد. فرماندار BoE همواره از لفاظی های ضد رمزنگاری ، به ویژه این استدلال که ارزهای رمزپایه فاقد ارزش ذاتی هستند ، حمايت كرده است. بیلی افزود: "من فقط بر آنچه كه در سال های اخیر بارها گفته ام تأكید می كنم و آن هم ترس اين است كه هیچ ...
Read More

بانک مرکزی انگلیس با آگهی استخدام براي 7 عنوان شغلي، پروژه توسعه ارزدیجیتال ملی خود را پیش می برد

بانک مرکزی انگلیس با آگهی استخدام براي 7 عنوان شغلي، پروژه توسعه ارزدیجیتال ملی خود را پیش می برد لیست مشاغل ارائه شده توسط بانک مرکزی انگلیس ، شامل جذب نیروی متخصص به عنوان معمار راه حل تا مدیر ارشد است. اگرچه بانک مرکزی انگلیس به دنبال استخدام نیروی متخصص در حداقل هفت موقعیت شغلی برای توسعه پروژه ارزدیجیتال مختص خود است ، اما هنوز هم در مورد مسیري که در توسعه این پروژه بايد طي کند ، مطمئن نیست. این لیست مشاغل اخیراً در وب سایت اين بانک در صفحه عناوین شغلي مورد نياز قرار داده شده است...
Read More