بیت کوین … پیتزا … تکرار دوباره همه چیز- گزارش شده است که راننده تحويل 400 دلار انعام به صورت بيت کوين دريافت کرده است

بیت کوین ... پیتزا ... تکرار دوباره همه چیز- گزارش شده است که راننده تحويل 400 دلار انعام به صورت بيت کوين دريافت کرده است. ردیتور گفت: "من به پسری که پیتزا را برای تحویل آورده بود ، اجازه دادم که بین 5 دلار فیات یا به همان ارزش بیت کوین ، یکی را انتخاب کند. نیازی به گفتن نیست که او عاقلانه انتخاب کرد." گزارش شده است که راننده ای که بیت کوین به ارزش 5 دلار به عنوان انعام در ازای تحویل پیتزا دریافت کرده بود ، پس از هفت سال دوباره ظاهر شده است. طبق پستی از Redditor btcbible ، فردی در 28 دس...
Read More