انجمن بانکداري کره جنوبی نگران افزايش حجم معاملات آلت كوين ها است.

انجمن بانکداري کره جنوبی نگران افزايش حجم معاملات آلت كوين ها است. انجمن بانکداري کره جنوبی خواستار اين است كه صرافي هاي رمزنگاري به شدت مراقب قرار گرفتن در معرض آلت كوين ها باشند. انجمن بانکداري کره در مورد افزایش حجم معاملات آلت كوين ها به صرافی های رمزنگاری در این کشور هشدار داده است. بر اساس گزارش روز دوشنبه کره هرالد ، انجمن بانکداري اين كشور از بانک های تحت پوشش خواسته است كه آلت كوين هاي ارائه شده توسط مشتريان صرافي هاي رمزنگاري را حسابرسي كنند. گزارش شده است که انجمن بانكداري...
Read More