COVID-19 بانک مرکزی کانادا را به سمت ” لوونی دیجیتال” سوق داده است

COVID-19 بانک مرکزی کانادا را به سمت ” لوونی دیجیتال” سوق داده است
طبق گفته یکی از معاونان رئیس کل بانک مرکزی ، بانک مرکزی کانادا سرپرست داده های مالی بهتری نسبت به صادر کنندگان خصوصی استیبل کوین است.

بانک مرکزی کانادا در حال دیجیتالی کردن ارز رسمی خود است.

امروز تیموتی لین ، معاون فرماندار BoC ، در یک سخنرانی اظهار داشت که بیماری همه گیر COVID-19 نیاز به دیجیتالی شدن پول نقد را تسریع کرده است. لین گفت: “همه گیری ممکن است ما را زودتر از آنچه که پیش بینی کرده بودیم به یک نقطه تصمیم گیری برساند.”

با این وجود لین مسمم بود تا مشخص کند که “دیجیتالی کردن ارز به هیچ وجه حاصل نتیجه گیری از پیش تعیین شده نیست”. در ماه اکتبر ، لین گفته بود که بانک های مرکزی باید در کنار نشانه های دیجیتالی در صورت وجود Libra بایستند ، این در حالی است که اکنون Diem در دست نهادهای نظارتی است. امروز ، وی خاطرنشان کرد که بانک های مرکزی ممکن است از نظر استفاده از داده های مصرف کننده ، اعتماد بیشتری نسبت به تأمین کنندگان خصوصی بیت کوین داشته باشند:
“یک بانک مرکزی – بدون انگیزه تجاری برای جمع آوری داده ها – به طور منحصر به فرد در ایجاد محافظ برای حفظ حریم خصوصی فعالیت می کند و در عین حال در برابر اقدامات مجرمانه مقابله می کند. حفظ حریم خصوصی به وضوح برای کانادایی ها مهم است و همچنین محافظت از درجه مشخصی از حریم خصوصی همواره به نفع عموم خواهد بود”.
اظهارات امروز مطابق با کاهش مداوم استفاده از پول نقد در کانادا در طول سال ۲۰۲۰ است ، روندی که لین در ماه دسامبر به آن اشاره کرده بود.
منبع خبر: https://cointelegraph.com