یکی دیگر از بانک های انگلیس مخالفت خود با ارزهاي رمزنگاري شده را به مشتريان خود اعلام كرد.

یکی دیگر از بانک های انگلیس مخالفت خود با ارزهاي رمزنگاري شده را به مشتريان خود اعلام كرد.
بانک تجاری نات وست انگلستان اعلام كرد که نمی خواهد با مشتریانی که در ارزهاي رمزنگاری شده معامله می کنند ، همكاري كند.

مشتریان نات وست ممکن است به زودی روابط نزديك خود با مركز ارائه دهنده خدمات مستقر در انگلستان را ، به دنبال انتشار بیانیه هایي كه نشان دهنده سیاست منفی مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده است ، از دست دهند.

طبق گزارشی از طرف گاردین ، ​​مورتن فریس ، رئیس کمیته ریسک بانک ، فاش کرده است که نات وست از ارائه خدمات به مشتریان تجاری که در فضاي ارزهاي رمزنگاري شده فعاليت مي كنند ، خودداری خواهد کرد.

فریس در اين خصوص اظهار داشت:
“ما به همكاري با مشترياني كه از ارزهاي رمزنگاري شده پشتيباني مي كنند و در اين صنعت چه جديدا و چه از گذشته مشغول فعاليت هستند ، علاقه اي نداريم”.
نظرات فریس متناسب با همان عقيده اي است که اخیراً به HSBC ، یکی دیگر از بانک های انگلیس نسبت داده شده است که در اعلامیه تصمیم خود مبنی بر منع خرید مشتريان از سهام ميكرواستراتژي ، از اظهارات مشابه استفاده کرد. موضع ضد رمزنگاری اين بانك همچنین باعث شد بانک از اجازه دادن به دارندگان حساب برای واریز سود از مبادلات ارزهای رمزپایه در اوایل سال امتناع ورزد.

طبق گفته فریس ، تصمیم بانک ناشی از نیاز به احتیاط در خصوص ارزهاي رمزپايه است. يكي از اعضاي هیئت مدیره نات وست اضافه کرد که این بانک به نظارت بر سیر تحول مقررات ارزهای رمزنگاری شده از سازمان رفتار مالی انگلیس ادامه خواهد داد.

در ماه مارس ، سازمان رفتار مالي انگليس کلیه شرکت های رمزنگاری كشور را موظف کرد که ارائه گزارش سالانه جرایم مالی را آغاز کنند.
اظهارات مدیر نات وست می تواند پیامدهای قابل توجهی برای مشتریان شرکتی مانند ويورك و تسلا داشته باشد که موضعي مخالف آن ها گرفته اند.

علاوه بر جلوگیری از ارائه خدمات بانکی به مشتریاني که در صنعت رمزنگاری مشارکت دارند ، فریس همچنین اظهار داشت که نات وست بررسی جرایم مالی دارندگان حساب شخصی که با ارزهای رمزپایه معامله می کنند را افزایش خواهد داد.

فریس پولشويي و فعاليت هاي مالي غيرقانوني را توجيهي براي افزايش اقدامات امنيتي در خصوص مشترياني كه درگير فعاليت هاي رمزنگاري هستند ، دانست.

با این حال ، مطالعات بی شماری نشان می دهد که تنها درصد كمي از فعالیت های غيرقانوني به ارزهاي رمزنگاري شده مرتبط مي شوند.
منبع خبر: https://cointelegraph.com