یت کوین در برنامه بازل به عنوان یکی از پر ریسک ترین ها شناخته شد

بیت کوین در برنامه بازل به عنوان یکی از پر ریسک ترین ها شناخته شد
کمیته نظارت بر بانکداری بازل ، الزامات سختی را برای بانک هایی که می خواهند ارزهای رمزنگاری شده ای مانند بیت کوین را در اختیار داشته باشند ، پیشنهاد می کند.

کمیته نظارت بر بانکداری بازل ، یک کمیته جهانی ناظران بانکی ، الزامات جدیدی را برای بانک هایی که می خواهند ارزهای رمزنگاری شده ای مانند بیت کوین در اختیار داشته باشند ، پیشنهاد داده است.

در مقاله مشاوره ای که روز پنجشنبه منتشر شد ، کمیته پیشنهادهای اولیه ای را برای درمان محتاطانه مواجهه با رمزنگاری توسط بانک ها ارائه داد.

این مقاله بر اساس محتوای مقاله بحث کمیته در سال ۲۰۱۹ و پاسخ های دریافت شده از طرف ذینفعان و چهره های بین المللی صنعت ساخته و پرداخته شده است.

نوسانات و پتانسیل قابل تامل صنعت رمزنگاری برای فعالیت های غیرقانونی باعث شد که کمیته نظارت ، برای ریسک عدد ۱۲۵۰ درصد را به بیت کوین اختصاص دهد. این اساساً به این معنی است که بانک ها باید به ازای هر ۱ دلار بهره از بیت کوین ، بیش از ۱ دلار سرمایه اضافی داشته باشند.

کمیته نظارت پیشنهاد کرد که دارایی های رمزنگاری به دو دسته گسترده تقسیم شوند: دارایی های واجد شرایط و دارایی هایی که با اطلاحات کوچک در چارچوب تعیین شده قرار می گیرند و دارایی هایی مانند بیت کوین که نیاز به یک برخورد محافظه کارانه دارند..

دسته اول ، دارایی های سنتی توکنیزه شده و همچنین دارایی های رمزنگاری شده با ثبات ، که در این مورد می توان به استیبل کوین ها اشاره کرد.
دسته دوم شامل بیت کوین و سایر دارایی هایی که قادر به تحقق هیچ یک از شرایط طبقه بندی دارایی نیستند.

براساس داده ها ، تنظیم کننده بانکداری جهانی قصد دارد به زودی در خصوص مواجه با ارزهای رمزنگاری شده اطلاعاتی منتشر کند.
کمیته نظارت گفت: عدد ۱۲۵۰ برای معیار ریسک و خطر ، نشان دهنده این است که باید برای مواجهه مستقیم با دارایی های رمزنگاری شده ، محتاطانه عمل کرد. در مورد مشتقات رمزنگاری ، کمیته خاطرنشان کرد که باید در مورد مقدار و ارزشی که برای خرید در نظر گرفته می شود ، دقت کرد تا با مشکلاتی مشابه مشکلات دارایی های پرریسک مانند بیت کوین مواجه نشد.
منبع خبر: https://cointelegraph.com