گزارش جدیدی از مکزیک نشان میدهد که بانک ها به منظور پولشویی نسبت به ارزهای دیجیتال بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.

بخش سنتی بانکداری در رقابت با کریپتو عقب مانده است.

واحد اطلاعات مالی مکزیک به تازگی نتایج دومین ارزیابی ریسک ملی خود را منتشر کرده است. در این گزارش تأکید شده است که خطر پولشویی در بخش بانکی به مراتب فراتر از مسائلی است که شرکت های fintech با آن روبرو هستند.

 

به گفته ال اکونومیستا ، گروه بانکداری به اصطلاحG7 متشکل از BBVA،Santander ،Citibanamex ،Banorte ،HSBC ، Scotiabank و Inbursa – پولشویی به مراتب بیشتر را در مکزیک نسبت به شرکت های مبتنی بر فناوری Blockchain ثبت می کنند. شرکت های کارگزاری ، صرافی ها و نهادهای ارائه دهنده خدمات بانکی نیز در طبقه بندی “ریسک بالا” قرار دارند که در این گزارش درج شده است.

 

اگرچه بخش fintech هنوز هم می تواند منبعی برای تامین مبلغ احتمالی پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، اما گزارش UIF سال ۲۰۲۰ طبقه بندی ریسک را به این بخش اختصاص نداد.

 

طی یک کنفرانس مجازی در ماه اوت ، یک مقام رسمی UNIF خاطرنشان کرد که ارزهای دیجیتال میتوانند به منظور فعالیت های غیرقانونی خطرآفرین شوند و همچنین خاطرنشان کرد که نهاد هنوز هم این فناوری را “یک خطر در حال ظهور” می داند.

 

شایان ذکر است که براساس داده های ارائه شده به Cointelegraph Espanol ، صنایع بلاکچین و فناوری های مالی مکزیک در طول فقط دو سال تقریباً دو برابر شده اند.

منبع خبر: https://cointelegraph.com