گروه بلاکچین سوئیس برای تشویق شرکت های جدید بلاکچین شکل گرفته است.

این گروه همچنین می خواهد تحقیقات و مطالعات آکادمیک و دقیق تری در مورد این فناوری انجام شود.

گروه جدیدی که به دنبال ارتقا تحقیقات انجام شده درباره فناوری بلاکچین و حمایت از شرکت های بلاکچین است، تشکیل شده است.

 

انجمن The Ticino Blockchain Technologies با مشارکت دانشگاه‌های  the University of Southern Switzerland, که همچنین با نام  the Università della Svizzera Italiana یا به اختصار (USl)شناخته می شود و  the University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland یا (SUPSI)راه اندازی شد.

هدف این گروه حمایت از شرکت های مبتنی بر فناوری بلاکچین و ارتقا مطالعات آکادمیک این فناوری است.

دیگر اعضای موسس Bitcoin.com ٬ Copernicus Holdings ٬ Eligma  ٬  Euronovate ٬ Eventboost  ٬ Pangea Blockchain Fund ٬ Poseidon Group و بنیاد Quadrans ٬ StrongBlock.io ٬ Superflat  و  Blockchain Consortium  سوئیس هستند.

.

“امروزه بلاکچین به عنوان یک فناوری مهم مورد بحث قرار می گیرد. اغلب گفته می شود ، مانند ظهور اینترنت ، این فناوری می تواند بسیاری از موارد را با تأثیر مستقیم در بخش های مختلف از طریق بهبود در زنجیره های تأمین ، سیستم های مالی و پرداخت ، مشاغل اسناد رسمی ، فرایندهای تجاری و دولتی تغییر دهد. این فرایندها زمان بر است و نیاز به تحقیق ، مهارت های جدید ، آموزش ، سرمایه گذاری ، آزمایش و تغییر طرز فکر دارد. ”

 

این گروه افزود که علاقه روزافزون به بلاکچین باعث شده است که دانشگاه ها و شرکت های خصوصی به فکر ایجاد مرکز تعالی این فناوری و تشویق شرکت های جدید متمرکز بر بلاکچین و ایجاد مشاغل جدید باشند.

منبع خبر: https://cointelegraph.com