همه معاملات مبتی بر رمزنگاری را گزارش دهید یا در کره جنوبی با 5 سال زندان روبرو خواهید شد

همه معاملات مبتی بر رمزنگاری را گزارش دهید یا در کره جنوبی با ۵ سال زندان روبرو خواهید شد
مقررات سختگیرانه گزارش دهی برای مشاغل رمزنگاری در کره جنوبی با ۶ ماه مهلت برای رعایت یا مجازات های سخت برای شرکت های فعلی در حال اجرا است.

فضای نظارتی ارزهای رمزنگاری شده کره جنوبی قرار است با قوانین گزارش دهي مالی برای مشاغل رمزنگاری در این کشور ، سختگیرانه تر شود.

طبق گزارشJoongAng Daily ، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی یا FSC ، قوانین گزارش دهي مالی خود را اصلاح کرده است تا شامل بخش ارزهای رمزپایه نیز شود.

براساس این اصلاحیه کلیه مشاغل رمزنگاری ، شامل صرافی ها ، مدیران دارایی ، ارائه دهندگان کیف پول و سیستم عامل های نگهداری مجبور به گزارش لیست معاملات خود به واحد اطلاعات مالی هستند.

FIU نیز به عنوان بازوی کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی ، مسئولیت نظارت بر مبارزه با پولشویی در اکوسیستم مالی کره جنوبی را بر عهده دارد.

این آیین نامه ارائه گزارش مالی کره جنوبی از ۲۵ مارس اجرا خواهد شد. ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی موجود در این کشور شش ماه فرصت دارند تا با الگوی قانونی جدید هم سو شوند.

به عنوان بخشی از پروتکل های انطباق ، ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری در کره جنوبی باید پروتکل های تاييد هويت قوی ای را اتخاذ کنند. همچنین ، هرگونه معامله مشکوک باید علامت گذاري شود و برای تحقیقات بیشتر در مورد پولشویی به سازمان مربوطه گزارش شود.

ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در کشور که پیش از ۲۴ سپتامبر به مقررات گزارش دهي رمزنگاری عمل نمی کنند ، ممکن است به ازاي بازیگران اصلی خود تا ۵۰ میلیون وون (۴۴۰۰۰ دلار) جریمه نقدی یا به پنج سال زندان محکوم شوند.

از تاریخ ۲۵ مارس ، ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری جدید که به دنبال فعالیت در این کشور هستند ، باید در FIU ثبت نام کنند.

آیین نامه رمزنگاری آخرین مورد از مجموعه قوانین و دستورالعمل های مربوط به پلیس امنیت بخش ارزهای رمزنگاری شده در کره جنوبی است.

همانطور که قبلاً توسط کوینت تلگراف گزارش شده بود ، سرویس مالیات ملی روز دوشنبه فاش کرد که بیش از ۲۴۰۰ نفر را شناسایی کرده است که دارایی های خود را در ارزهای رمزپایه مخفی می کنند تا از مالیات فرار کنند.

صرافی های رمزنگاری در حال حاضر داده های مشتری را با NTS به اشتراک می گذارند زیرا سازمان مالیات به دنبال شناسایی بیشتر افرادی است که دارایی های خود را در ارزهای دیجیتال پنهان می کنند.

قانون مالیات مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده این کشور نیز از ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی خواهد شد. این قانون ، سرمایه گذارانی که سود حاصل از معاملات رمزنگاری آن ها به بیش از ۲۳۰۰ دلار می رسد را در بر خواهد گرفت.
منبع خبر: https://cointelegraph.com