مسئول سابق بانک مرکزی چین بابت موضوع ارزهای دیجیتال به آنها فشار می آورد.

معاون رئیس جمهور سابق بانک مرکزی چین می گوید ارزهای دیجیتال می توانند جایگزین پول نقد در گردش شوند.

معاون رئیس جمهور سابق بانک مرکزی چین درباره موضوع ارزهای دیجیتالی بانک مرکزی فشار آورد و آن را به عنوان جایگزینی برای پول نقد در گردش قرار داد.

 

به گزارش گلوبال تایمز ، وانگ یونگلی ، معاون رئیس جمهور سابق بانک مرکزی چین و مدیر موسسه  تحقیقات Haixia Blockchain گفت: ارزهای دیجیتال مطمئناً می توانند جایگزین پول نقد شوند ، اما نباید فقط  به این محدود شوند .

 

وانگ گفت ارزهای دیجیتال می توانند باعث تغییر شکل ساختارهای پولی شوند. این امر می تواند شامل تنظیم “حساب های اصلی” برای همه نهادهای اجتماعی در پلتفرم ارز دیجیتال بانک مرکزی باشد. این امر به بانک اجازه می دهد بدون تأثیر زیادی از سیستم مالی فعلی ، بر ارزهای دیجیتال نظارت کند.

 

وی افزود: یک ارز دیجیتال باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود زیرا از صدور بیش از حد پول های کاغذی ، جلوگیری می شود.

 

اظهارات وی در حالی مطرح می شود که بیشتر بانک های مرکزی اقدام به ایجاد ارزهای دیجیتالی می کنند. بانک مرکزی چین با برنامه هایی برای بیرون آمدن با یوان دیجیتال در صدر این موارد قرار گرفته است. چین هنوز جزئیات مربوط به یوان دیجیتال را منتشر نکرده است اما برخی از خودی های صنعت معتقدند که به دلیل “رویای چین”(“China Dream”)  ممکن است تبدیل به ارز غالب نشود. سایر بانک های مرکزی  تشکیل کمیسیون برای کشف ارزهای دیجیتال خود را آغاز کردند. بانک ژاپن به تازگی رئیس تحقیقات خود را برای تهیه ارزهای دیجیتال منصوب کرده است و فیلیپین اعلام کرد قصد دارد به ارز دیجیتالی خود بپردازد.

https://cointelegraph.com