سناتور استرالیایی گفت که عدم وجود مقررات می تواند به نوآوری رمزنگاری استرالیا آسیب برساند

سناتور استرالیایی گفت که عدم وجود مقررات می تواند به نوآوری رمزنگاری استرالیا آسیب برساند
اندرو براگ ، سناتور استرالیایی ، از نهادهای نظارتی خواسته است تا مقررات مشخص و جامعی را برای تشویق نوآوری و اطمینان از رقابت با تغییرات جهانی تهیه کنند.

اندرو براگ ، سناتور محافظه کار استرالیایی اظهار داشت که استرالیا برای این که بتواند نوآوری را تقویت کند و شرایط را برای رقابت در سطح جهانی مهیا کند ، باید مقررات دقیق تری را برای دارایی های رمزنگاری وضع کند.
وی با حضور در اسکای نیوز تأکید کرد که محصولات مبتنی بر رمزنگاری به خوبی توسعه یافته اند و استرالیا برای هم قدم شدن با صنعت به ایجاد فضای مساعد برای تجارت و حمایت از مصرف کنندگان نیاز دارد.

وی گفت: “واقعیت این است که ارزهای رمزنگاری شده وجود فیزیکی ندارد ، اما مردم از آنها استفاده می كنند.” “ما باید اطمینان حاصل کنیم که سیاست و محیط نظارتی سالمی داریم ، تا بتوانیم مزیت رقابتی خود را حفظ کنیم و از مصرف کنندگان نیز به خوبی حمایت کنیم”.

“مردم از دارایی های دیجیتال استفاده می کنند و ما باید یک بررسی دقیق از آن ها داشته باشیم و ببینیم استرالیا می خواهد چه نوع سیاستی را پیش گیرد”.
تحقیقات سنا در مورد دارایی های دیجیتال که براگ ریاست آن را بر عهده دارد اوایل هفته منتشر شد. مقاله ای که در ۱۹ مه تنظیم شده نشان می دهد که کمیته سیاست ارزهای رمزنگاری شده در استرالیا را با در نظر گرفتن رویکردهای نظارتی ایالات متحده ، کانادا ، انگلستان و اتحادیه اروپا بررسی خواهد کرد.
این مقاله هشدار می دهد که عدم ارائه مقررات جامع رمزنگاری ممکن است منجر به سرمایه گذاری در خارج از کشور و تضعیف موقعیت رقابتی استرالیا در صنعت شود:
“این کمیته در حال ارزیابی گزینه های توسعه یک چارچوب نظارتی جامع برای دارایی های رمزنگاری شده است. ما می خواهیم بدانیم چه نوع سیاست قانونی لازم است تا به جای سرمایه گذاری های خارجی ، شاهد سرمایه گذاری ها در داخل کشور باشیم”.

براگ اظهار داشت که منافع سیستم مالی سنتی این است که رشد ارزهای رمزنگاری شده را سرکوب کند.
براگ در پاسخ به سوال در مورد این که آیا این قیمت بیت کوین به دلیل دستکاری در بازار است ، قصد کمیته را متفکرانه و محتاطانه دانست ، اما بر رواج شیوه های ناپسند در بازارهای سنتی نیز اشاره کرد.

وی گفت: “همه چیز به دستكاری در بازار مرتبط می شود.” “فعالیت های زیادی بوده است که بانک ها در طول زمان به عنوان متولیان بخش مالی انجام داده اند و بعدها آسیب این فعالیت ها مشاهده شده است.
منبع خبر: https://cointelegraph.com