در تفاهم نامه دولت ایالات متحده آمده است که سازمان امور مالیاتی می خواهد از کمترین سکه رمزنگاری شما مالیات بگیرد.

این موضوع برای برخی گیج کننده خواهد بود اما برای برخی دیگر تعجب آور نیست.

در تفاهم نامه اخیر مقامات مالیاتی ایالات متحده ، خدمات درآمد داخلی یا IRS ، سعی شده که در مورد دارایی های رمزنگاری شده به منظور پرداخت،قوانین مالیاتی ثابتی مشخص شود.

“آیا ارز مجازی قابل تبدیل که توسط شخصی برای انجام کار خرد و به منظور تأمین منابع مالی بیشتر یا بسترهای مشابه درآمد بدست می آید مشمول مالیات است؟” سندی در تاریخ ۲۸ اوت منتشر شد که در آن آمده بود:

 

“بله ، شخصی كه در ازای انجام یك كاركرد كوچك از طریق یك بستر تأمین منابع مالی ، ارز مجازی قابل تبدیل دریافت می كند ، در ازای انجام یك سرویس ،مبلغی را دریافت كرده است و ارز مجازی قابل تبدیل نیز به عنوان درآمد عادی مشمول مالیات است.”

Crowdsourcing  -فراخوانی برای جذب تعداد نفراتی برای کار بر روی یک پروژه یا انجام یک فعالیت مشخص – یک مدل تجاری رایج در فضای Blockchain است. این تفاهم نامه وظایف خرد را به عنوان بخش های كوچكی كه برای چندین كارگر به عنوان بخشی از یك وظیفه بزرگتر تهیه شده است، توصیف میکند.

 

صرف نظر از آرایش کلی، این تفاهم نامه یک نکته اصلی را تحت پوشش قرار می دهد – اینکه پرداخت با ارز رمزنگاری شده ، هرچند بزرگ یا کوچک ، درآمد مشمول مالیات است. در پایان این موضوع آمده است: “ارز مجازی قابل تبدیل دریافت شده باید در اظهارنامه مالیات بر درآمد مودیان به عنوان درآمد عادی گزارش شود و ممکن است مشمول مالیات خوداشتغالی شود”.

 

این تفاهم نامه به عنوان یک سند IRS داخلی در تاریخ ۲۹ ژوئن تصویب شد، اما تا ماه ها بعد یعنی در تاریخ ۲۸ اوت به اطلاع عموم نرسید.

 

IRS طی سال های اخیر به طور فزاینده ای نظارت خود را بر رمزنگاری تشدید کرده است. در یکی از جدیدترین تحولات ، فرم های مالیاتی سال ۲۰۲۰ ایالات متحده از شهروندان خواسته است تا در صورت هرگونه تعامل با دارایی های دیجیتال در طول سال اخیر،اعلام کنند.

منبع خبر: https://cointelegraph.com