دانمارک پیشنهاد داد که از بلاکچین برای مبارزه با فساد استفاده شود.

وزارت امور خارجه دانمارک گزارشی منتشر کرده است که در آن استفاده از بلاکچین در مبارزه با فساد تجزیه و تحلیل شده است.

وزارت امور خارجه دانمارک گزارشی را منتشر کرد که در آن روش استفاده از فناوری ها و خدمات فناوری اطلاعات از جمله بلاکچین ، حاکمیت الکترونیکی ، big data و crowdsourcing برای مبارزه با فساد اداری یا روزمره و همچنین فساد سیاسی توضیح داده شده است.

 

این گزارش که در جریان کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد یا IACC ارائه شده است ، بر استفاده از بلاکچین به عنوان یک فناوری که یک سیستم حاکمیت و معاملات شفاف تر را ایجاد می کند ، تأکید می کند و همچنین اضافه می کند که این به دیگران حقوق بیشتری نسبت به مدیریت اطلاعات خودشان می دهد.

 

بر اساس این گزارش ، بلاکچین می تواند به عنوان یک ابزار بالقوه ضد فساد استفاده شود زیرا توانایی ذخیره سوابق را به طور غیر قابل تغییر و شفاف دارد. یک پایگاه داده عمومی مانند بلاکچین دسترسی مساوی هر فرد را به داده های ذخیره شده در دفتر فراهم می کند ، بنابراین به افراد اجازه می دهد بدون وابستگی به هیچ واسطه ای حقوق خود را در مورد خدمات ، زمین و پول مطالبه کنند.

 

این گزارش همچنین می گوید که بلاکچین “نیاز به موسسات ” مانند بانک ها ، دفاتر ثبت اسناد ، حسابداران ، ثبت متولدین و وفات و ثبت سند و وسایل نقلیه که کار اصلی آنها تأیید معاملات است را کاهش می دهد یا از بین می برد.

 

این گزارش می افزاید: این فناوری به نهادها کمک می کند تا به طور کارآمد و ایمن منابع را با افراد فاقد هویت رسمی یا حساب بانکی به اشتراک بگذارند.

 

بخش دولتی همچنین ممکن است از بلاکچین برای اطمینان از سوابق و گواهینامه های هرگونه تغییر استفاده کند و از توانایی بلاکچین در ردیابی کلیه فعالیت ها برای کاهش احتمال فساد استفاده کند.

 

این گزارش تصریح می کند ، توانایی فناوری بلاکچین در مبارزه با فساد فقط در صورت امکان ثبت داده ها به درستی در دفتر ثبت امکان پذیر است:

 

“راه حل های بلاکچین فقط به اندازه درستی داده های وارد شده در آنها خوب است. داده های وارد شده در زنجیره بلوکی قابل حذف نیستند ، بنابراین داده های غلط می توانند عواقب زیادی برای یک فرد به همراه داشته باشند. ”

منبع خبر: https://cointelegraph.com