بیشتر تاثیرگذاران مالی هنوز هم در موضوع سرمایه گذاری در بیت کوین و جایگاه آن در بخشی از ترازنامه خود تردید دارند

بر اساس نظر سنجی : بیشتر تاثیرگذاران مالی هنوز هم در موضوع سرمایه گذاری در بیت کوین و جایگاه آن در بخشی از ترازنامه خود تردید دارند.
به گفته گارتنر ، نوسانات افسانه ای بیت کوین به عنوان یک نگرانی عمده در جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت ها دیده می شود.

بر اساس نظرسنجی گارتنر که روز سه شنبه منتشر شد ، نشان داده شد که تنها ۵ درصد از مدیران تجاری قصد دارند در بیت کوین به عنوان بخشی از دارایی شرکت سرمایه گذاری کنند. تمایل به وجود بیت کوین در ترازنامه شرکت ها می تواند تحت تأثیر نوسانات افسانه ای این ارز رمزپایه باشد.

هشتاد و چهار درصد از مدیران نظرسنجی (به نمایندگی از ۷۷ شرکت) در ماه فوریه به گارتنر گفتند که هنگام بررسی سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده ، “در معرض خطر مالی ناشی از نوسانات شدید بیت کوین” قرار دارند.
پذیرش بیت کوین در مدت طولانی میتواند ثمر بخش باشد اما نه خیلی. تا سال ۲۰۲۴ یا بعد ، ۱۶ درصد از مدیران نظرسنجی اظهار داشتند که انتظار دارند شرکت هایشان در ارز رمزنگاری سرمایه گذاری کنند. اما از این آمار فقط۵ درصد به سرمایه گذاری در سال جاری تمایل نشان داده اند.
گارتنر هیچ تفاوتی بین سازمان های بزرگ و کوچک قائل نشد ، بر این اساس ۵۰ درصد از پاسخ دهندگان از بخش فناوری نتوانستند نقش سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده را رد کنند.
منبع خبر: https://www.coindesk.com