بانک مرکزی ژاپن اولین اثبات مفهوم ارز دیجیتال را آغاز می کند

بانک مرکزی ژاپن اولین اثبات مفهوم ارز دیجیتال را آغاز می کند
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد ، مرحله اول پرژوه آزمایشی ارزدیجیتال بانک مرکزی این کشور تا مارس ۲۰۲۲ تکمیل خواهد شد.

براساس اطلاعیه که امروز منتشر شد ، بانک مرکزی ژاپن اثبات مفهوم ارز دیجیتال خود را آغاز کرده است.

به دنبال مقدمات اولیه برای آزمایش امکان فنی صدور و بررسی ویژگی های اصلی این ارز در اوایل سال ۲۰۲۱ ، بانک مرکزی ژاپن امروز از آغاز آزمایشات مرحله اول فرآیند صدور خبر داد. در طی این مرحله ، بانک قصد دارد یک محیط آزمایشی ایجاد کند و آزمایشاتی را روی عملکردهای اساسی پرداخت ، صدور ، توزیع و بازخرید آن انجام دهد.

طبق اعلام ، پیش بینی شده است که این مرحله تا مارس ۲۰۲۲ به پایان می رسد.

بانک مرکزی ژاپن در ابتدا برنامه های خود را برای شروع آزمایش ارزدیجیتال بانک مرکزی در اکتبر ۲۰۲۱ اعلام کرد. این بانک در همان زمان اعلام کرد که اگرچه “از نظر اطمینان از ثبات و کارایی سیستم های کلی پرداخت و تسویه حساب” برنامه ای برای صدور این ارز ندارد ، اما آمادگی برای هر گونه تغییر شرایط در این سیستم به شیوه ای مناسب مهم است.

طبق برنامه اصلی ، بانک انتظار دارد پس از اتمام مرحله دوم آزمایش ، یک برنامه آزمایشی را با ارائه دهندگان خدمات پرداخت و کاربران نهایی آغاز کند.
اخیراً بانک مرکزی ژاپن از ایجاد کمیته ارتباط و هماهنگی برای همکاری با بخش خصوصی در پروژه های آزمایشی که در آینده برای صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی راه اندازی خواهند شد ، خبر داد.
منبع خبر: https://cointelegraph.com