بانک مركزي کانادا هنوز هیچ دليل محكمي براي صدور دلار ديجيتال نمي بيند.

بانک مركزي کانادا هنوز هیچ دليل محكمي براي صدور دلار ديجيتال نمي بيند.
در بحبوحه رقابت جهانی براي صدور ارزديجيتال ملي ، بانک مرکزی کانادا اظهار داشت كه در حال حاضر ، دليل قانع كننده اي برای انتشار دلار ديجيتال وجود ندارد.

بانک مركزي کانادا در حال حاضر دلیل محکمی برای صدور دلار ديجيتال نمی بیند.

به گزارش رویترز ، تیموتی لین ، معاون فرماندار بانک مركزي کانادا و رئیس تحقیقات بخش فين تك و رمزنگاری بانک ، روز چهارشنبه در مورد مسائل مرتبط با صدور ارزديجيتال ملي صحبت هايي منتشر كرده است.

به گفته این مقام مسئول ، بانک مرکزی کانادا اکنون با دقت بيشتري بر روی پیاده سازی پروژه CBDC متمرکز است و به نحوه کار و روند بررسي آن نيز توجه دارد. با این حال ، بانک مركزي کانادا هیچ دليل محکمی برای صدور CBDC پیدا نکرده است. لین گفت:

“در حال حاضر دليل منطقي براي صدور ارزديجيتال ملي وجود ندارد ، اما جهان در پی همه گیری بسیار سریع و احتمالاً حتی بیشتر از آن چه كه اكنون است ، پیشرفت خواهد كرد”.
بانک مركزي کانادا نه تنها دليل قانع كننده اي برای صدور CBDC نمی بیند ، بلکه پيش از اين در خصوص برخي از خطرات احتمالي صدور آن نيز بيانيه اي منتشر كرده است. در اکتبر سال ۲۰۲۰ ، بانک بيانيه اي در خصوص خطرات صدور CBDC منتشر کرد و در آن در خصوص مشكلات ذخيره سازي و رقابت بين صرافي هاي رمزنگاري و بانك ها صحبت كرد.

در دسامبر گذشته ، لین گفت که همه گیري جهانی ویروس کرونا می تواند کانادا را مجبور کند زودتر از آنچه كه انتظار می رفت ارزديجيتال ملي خود را منتشر كند. وی در اواخر سال ۲۰۲۰ گفت: “ما در نه ماه گذشته تحولات عظيمي را شاهد بوديم و به نظر من موارد ديگري نيز وجود خواهند داشت كه زودتر از موعد اتفاق خواهند افتاد و ارزديجيتال ملي نيز ممكن است در اين دسته قرار گيرد”.
منبع خبر: https://cointelegraph.com