اداره ی کل مالیات های درون مرزی ایالات متحده وضعيت رمزنگاری خریداری شده با ارز فیات را مشخص کرد

اداره ی کل مالیات های درون مرزی ایالات متحده وضعيت رمزنگاری خریداری شده با ارز فیات را مشخص کرد
اداره امور مالیات ایالات متحده روشن کرده است که سرمایه گذاران رمزنگاری که فقط دارایی های دیجیتال را با استفاده از فیات خریداری کرده اند و در طی سال ۲۰۲۰ فروش نداشته اند نیازی به ارائه گزارش فعالیت ندارند.

اداره ی کل مالیات های درون مرزی ایالات متحده یا IRS ، بخش سوالات متداول خود را در مورد ارز رمزنگاری شده به روز کرده است و مشخص کرد که سرمایه گذاراني که دارایی های رمزنگاری شده خود را با ارز فیات خریداری کرده اند ، نیازی به گزارش معاملات خود ندارند.

در صفحه اول فرم اظهارنامه مالیات بر درآمد فردی شهروندان ایالات متحده یا فرم ۱۰۴۰ ، آمده است که “هرگونه سود مالی با هر ارز مجازی” که در طول سال ۲۰۲۰ از طريق دریافت ، فروش ، ارسال ، مبادله یا به طریقی دیگر به دست آمده است ، مشمول این شرایط می شود.

به همین ترتیب ، فرم بیان می کند که افرادی که دارایی های رمزنگاری را از هر روشی به دست آوردند ، بدون توجه به اینکه ارز مجازی با استفاده از دلار آمریکا ، شیلینگ کنیا یا پول بسیار ناچیزی خریداری شده است ، باید به این سوال پاسخ دهند.

با این حال ، یکی از سوالات متداولی که در این بخش سايت IRS به چشم می خورد این است که آیا فردی که “ارز مجازی را با ارز واقعی خریداری کرده و در طول سال هیچ معامله مجازی دیگری نداشته است” باید فعالیت های خود را در فرم ۱۰۴۰ گزارش کند. پاسخ این چنین است:

“اگر تنها معاملات شما در طول سال ۲۰۲۰ خرید ارز مجازی با ارز واقعی بوده است ، شما نیازی به ارائه گزارش ندارید.”
بخش سوالات متداول جدید نشان می دهد که سرمایه گذاران رمزنگاری نیازی به گزارش معاملات ندارند ، مشروط بر اینکه آنها به طور انحصاری ارز رمزنگاری شده را با دلار آمریکا خریداری کرده باشند و معاملات رمزنگاری با رمزنگاری را انجام ندهند یا هیچ یک از دارایی های دیجیتال خود را برای تبديل به فیات فروخته باشند يا برعکس ، اگر آنها رمزنگاری را با دارایی های رمزنگاری دیگر خریداری کردند یا در طی سال ۲۰۲۰ هر یک از ارزهای رمزپایه خود را فروختند ، باید معاملات خود را گزارش کنند.

در حالی که سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است که در سال های اخیر شفافیت بیشتری در مورد سرمایه گذاران رمزنگاری در مورد تعهدات گزارش مالي آنها ایجاد کند ، سرعت نوآوری در ایت بخش باعث شده است که تنظیم کننده ها همواره درگیر بروزرساني قوانين باشند.

ماه گذشته ، گزارشی که توسط كتابخانه حقوقی كنگره تهیه و به سفارش تام ایمر نماینده جمهوری خواهان تهیه شد ، خاطرنشان كرد كه فقط پنج كشور راهنمای مالیات را برای سهامداران ارزهای رمزپایه تعیین كرده اند . ایمر با تأکید بر ضرورت اعمال “مالیات” برای جلوگیری از بازدارندگی از نوآوری ، از سازمان امور مالیاتی خواست تا راهنمایی های واضحی برای سهامداران ارائه دهد.
منبع خبر: https://cointelegraph.com